Unutar poduzeća posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoliša za dobrobit naših kupaca, naših djelatnika i šire zajednice. Pri razvoju i proizvodnji transformatora posebna pozornost posvećena je racionalnom iskorištavanju prirodnih resursa (materijala, energije i vode), kao i smanjenju štetnih utjecaja na okoliš. Nastojimo smanjiti količinu otpada i reciklirati ga te osigurati njegovo pravilno odlaganje. Politika i ciljevi zaštite okoliša ostvaruju se kroz primjenu sustava upravljanja okolišem utvrđenog i verificiranog u skladu s ISO 14001:2015.