Vanja Burul fotografija

Vanja Burul , predsjednik Uprave

Rođen je 1976. godine. Diplomirao je 2002. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetski sustavi. 2008. godine završio je međunarodni studijski program DSM – Diploma Study in Management, na Sveučilištu u Zagrebu. Na IEDC Bled pohađao je programe Strategic Management (2016.g.) i Advanced Management Program (2014.g.). Završio je Executive MBA program na Cotrugli Business School.


Poslovnu karijeru je započeo 2002. godine kao konzultant u EKONERG Institutu za energetiku i zaštitu okoliša. U Končar D&ST d.d. zaposlen je od 2004. godine, kao projektant energetskih transformatora. Obnašao je dužnosti rukovoditelja specijalnih distributivnih transformatora, te rukovoditelja kontrole kvalitete energetskih transformatora. Za zamjenika člana Uprave i pomoćnika direktora Profitnog centra Srednjih energetskih transformatora imenovan je 2011. godine. Za člana Uprave i direktora Profitnog centra Srednji energetski transformatori imenovan je 2016. godine. U travnju 2021. imenovan je predsjednikom Uprave. Član je Nadzornog odbora ovisnog poduzeća PET, Poljska.