Petar Vlaić fotografija

Petar Vlaić , član Uprave

Rođen je 1966. godine. Diplomirao je 1990. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te magistrirao na istom fakultetu 1996.godine, gdje je obranio magistarski rad pod naslovom Hedging valutnog rizika. Certifikat ovlaštenog brokera Zagrebačke burze stekao je 1993. godine, a certifikat ovlaštenog revizora 1997. godine. Doktorirao je 2020. godine na SBS Swiss Business School, Zurich, obranivši disertaciju pod naslovom Examining the Relationship Between Business Model Innovation and Performance: Evidence From Large Croatian Companies.

Kao stipendist Končara zaposlio se 1989. godine u poduzeću Rade Končar Transformatori, u plansko-analitičkom odjelu (kontroling), u sektoru financija i računovodstva. Nakon restrukturiranja poduzeća Rade Končar Transformatori, te osnutka poduzeća Končar D&ST u ožujku 1991. godine, zaposlen je od samog osnutka novog poduzeća, prvo kao voditelj odnosa s bankama, a zatim od rujna 1991.g. kao financijski direktor. Za člana Uprave imenovan je 2001. godine. Član je Nadzornog odbora ovisnog poduzeća PET, Poljska.