Martina Mikulić fotografija

Martina Mikulić , članica Uprave

Rođena je 1975. godine. Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Elektrostrojarstvo i automatizacija. Tijekom studija dobila je Brončanu plaketu Josip Lončar za postignuti uspjeh na studiju. Na istom fakultetu završila je 2002. godine poslijediplomski studij, i obranila magistarski rad pod nazivom „Izbor parametara transformatora za uzemljenje“. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je Program menadžerske edukacije FBA – osnove poslovnog upravljanja.

Kao stipendist Končar Instituta za elektrotehniku poslovnu karijeru započela je 1998. na institutu na radnom mjestu istraživača, te sudjeluje na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije kao znanstveni novak, a od 2001. godine kao mlađi asistent. Kao autorica i koautorica objavila je nekoliko članaka iz područja transformatora.

U Končar D&ST-u zaposlila se u 2003. godini kao projektant energetskih transformatora. Od 2004. godine obnašala je dužnost rukovoditeljice Tehničkog ureda distributivnih transformatora, te od 2011. godine zamjenice člana Uprave i tehničke direktorice Profitnog centra Distributivni transformatori. Za članicu Uprave i direktoricu PC Distributivni transformatori imenovana je 2016. godine.