Dominik Trstoglavec fotografija

Dominik Trstoglavec , član Uprave

Rođen je 1981. godine. Diplomirao je 2004. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, smjer Energetika. Diplomski rad pod nazivom Tehno-ekonomska analiza potencijalne lokacije za vjetroelektranu izradio je na Institutu za energetske tehnologije (IFE), Kjeller, Norveška. Završio je osposobljavanje za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom po ISO 9001 i okolišem ISO 14001. Na razini grupe Končar od 2013. do 2015. godine pohađao je program menadžerske edukacije Osnove poslovnog upravljanja (FBA Fundamentals of Business Administration).

Poslovnu karijeru započeo je 2005. godine u Končar D&ST d.d. kao projektant distributivnih transformatora. Od 2011. godine rukovoditelj je projektnog odjela Profitnog centra Distributivni transformatori. Od 2016. godine obnaša dužnost tehničkog direktora i člana kolegija Profitnog centra Distributivni transformatori. Za člana Uprave zaduženog za razvoj poslovanja, razvoj proizvoda, razvoj proizvodnje, investicije i održavanje imenovan je u travnju 2021.