Vrsta poduzeća: dioničko društvo
Datum registracije: 1991/06/02*
* Registracija nakon reorganizacije. Poduzeće je utemeljeno 1921. godine.
Broj registracije: registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu 080040901
Porezni broj: HR49214559889
IBAN: Raiffeisenbank Austria d.d. HR95 2484 0081 1001 4955 3
Zagrebačka banka d.d. HR07 2360 0001 1012 5249 6
Privredna banka Zagreb d.d. HR95 2340 0091 1105 3813 3
Addiko Bank d.d. HR83 2500 0091 1013 0872 7
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR87 2402 0061 1006 7075 1
OTP d.d. HR76 2407 0001 1004 4661 3