KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d. (KONČAR D&ST) kao regionalni lider u proizvodnji distributivnih, srednjih energetskih i specijalnih transformatora do 160 MVA i 170 kV, slijedi tradiciju dugu 100 godina u proizvodnji elektrotehničkih proizvoda u glavnom gradu Hrvatske, Zagrebu.

Kroz trajno poboljšavanje proizvoda, ulaganje u digitalizaciju poslovanja, modernizaciju proizvodne opreme, edukaciju i motivaciju zaposlenika, primjenu sustava kvalitete, okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, izražavamo privrženost principima održivoga razvoja i korporativne društvene odgovornosti.

Naša poslovna filozofija glasi: zadovoljni kupci naša su najbolja preporuka za buduće poslovanje. Naš cilj osigurati je našim klijentima potpunu i pouzdanu uslugu, od prvoga kontakta pa sve do isporuke proizvoda i, naravno, nakon toga. Pažljivo njegujemo individualnost u našoj kompaniji i činimo sve kako bismo razvijali i održavali profesionalnost u svim segmentima našega poslovanja.