KONČAR – D&ST kontinuirano prati izmjene na području korporativnog upravljanja i teži unaprjeđenju odnosa i komunikacije s investitorima i dioničarima.
Ovdje možete pronaći više podataka o Upravi, Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini KONČAR-D&ST-a te implementaciji Kodeksa korporativnog upravljanja.

Glavna skupština
Nadzorni odbor
Uprava
Dokumenti