Za sva eventualna pitanja investitora, obratite se na: pitanja.dionicara@koncar-dst.hr