Nominalni iznos temeljnoga kapitala KONČAR D&ST d.d. iznosi 153.369.600 kuna i sastoji se od 511.232 dionice. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna.

Temeljni kapital se sastoji od 388.376 redovnih dionica (KODT R-A) i 122.856 dionica bez prava glasa (KODT P-A)

Dionice su izdane u nematerijalnom obliku. Dionički kapital je plaćen u punom iznosu.