KONČAR D&ST poštuje zakonsku regulativu Republike Hrvatske, obveze proizašle prihvaćanjem zahtjeva normi ISO 14001:2015 za zaštitu okoliša i ISO 45001:2018 za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu kao i primjenjive zahtjeve zainteresiranih strana.

Svjesni potrebe očuvanja okoliša te zdravlja i sigurnosti na radu posvećeni smo kontinuiranom upravljanju vlastitim utjecajem kako na okoliš tako i na zdravlje i sigurnost na radu:

  • pravovremenim i učinkovitim sprječavanjem mogućih onečišćenja tla, vode i zraka, kao i osiguravanje sigurnih i zdravih radnih uvjeta za prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja kako bi se eliminirala opasnost
  • racionalnom uporabom prirodnih resursa
  • smanjenjem količine otpada i pravilnim sortiranjem
  • koristimo zelenu električnu energiju dobivenu isključivo iz obnovljivih izvora
  • djelovanjem na svijest svih zaposlenika i ugovornih partnera, te korištenje administrativnih mjera uključujući i osposobljavanje
  • odabirom ekološki prihvatljivih sirovina te zamjenom postojećih procesa s manje opasnim procesima, operacijama, materijalima i opremom
  • ekološkim dizajnom proizvoda, te planiranjem i uvođenjem čistih, sigurnijih i za zdravlje povoljnijih procesa proizvodnje, uz korištenje odgovarajućih mjera i organizacije rada
  • uključenjem radnika u savjetovanje i sudjelovanje u svrhu eliminacije opasnosti i smanjenje OH&S rizika.

KONČAR D&ST potiče i zainteresirane strane na primjenu principa koji su usmjereni na zaštitu okoliša, te zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Rado se odazivamo ekološkim inicijativama za očuvanje prirode u Hrvatskoj i šire te podupiremo rad sličnih udruga i inicijativa putem donacija i sponzorstava.

Link na video film Italija / a uskoro i našu inicijativu