Svjesni odgovornosti utjecaja koje naše poduzeće ima na širu zajednicu, kako društvenu tako i poslovnu te na okoliš, u svoje svakodnevno poslovanje integrirali smo brigu za društvena pitanja i zaštitu okoliša uz postizanje održivih ekonomskih rezultata.

U našem sveukupnom radu želimo doprinijeti održivom ekonomskom razvoju radeći s ljudima, s njihovim obiteljima, lokalnom zajednicom i društvom općenito te doprinijeti ukupnom poboljšanju života svih dionika tih odnosa.

Uz uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 kroz koji se neprekidno usavršavamo i poboljšavamo, poduzeće podupire primjenu i stalni razvoj sustava zaštite okoliša i zaštite i sigurnosti na radu kroz verificirane sustave normi ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Uz navedene sustave normi potpisnici smo Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore te time još jednom potpisujemo i potvrđujemo da će naši proizvodi i usluge biti proizvedeni i ponuđeni kupcima na društveno i ekološki odgovoran način dok razvoj, proizvodnja, distribucija i potrošnja proizvoda i usluga neće imati nedopušten utjecaj na društvenu i prirodnu okolinu.

Izvješće o održivom poslovanju 2022.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju i održivosti 2021.
Izvješće o društveno odgovornom poslovanju i održivosti 2020.