IZVJEŠĆE O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU I ODRŽIVOSTI 2020.

Prvorođenac je vani!

Naše prvo tiskano izdanje Izvješća o društveno odgovornom poslovanju i održivosti ugledalo je svjetlo dana i to u jubilarnoj godini u kojoj smo proslavili 30 godina postojanja društva Končar D&ST i 100 godina Grupe Končar.
Od veljače 1991., kada je osnovano novo poduzeće Končar D&ST d.o.o., tu 1991. završilo je s poslovnim prihodom od 12 mil.US$ i 150 zaposlenika. U usporedbi s rezultatom i rastom poduzeća u 2020. koje je od tada naraslo do 651 zaposlenika i koje ostvaruje poslovni prihod koji premašuje milijardu kuna preciznije 1,091 mil.kn, možemo ustvrditi da je održivo i dugoročno poslovanje usmjereno održivoj budućnosti za sve njene dionike, bila temeljna pretpostavka i kamen temeljac poduzeća Končar D&ST od početaka.

Još u ranim ’90-im godinama društvo je shvatilo važnost upravljanja poslovnim procesima prema normama ISO, da bi 1995. Končar D&ST uveo sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001. Verificirala ga je certifikacijska kuća Bureau Veritas. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 u ono vrijeme u Hrvatskoj bio je pionirski pothvat ostvaren s puno entuzijazma. Tada je to bio tek šesti certifikat ISO 9001 u Hrvatskoj, te treći certifikat među proizvodnim poduzećima bez udjela stranog vlasništva.
Kroz stalne napore unaprjeđivanja poslovanja tijekom godina, uslijedili su certifikati normi ISO 14001 za zaštitu okoliša, ISO 45001 (bivši OHSAS 18001) za zdravlje i sigurnost na radu, prihvaćanje mnogih drugih načela rada poput Kodeksa etike, internog Kodeksa poslovnog ponašanja, primjene transparentnih i poštenih nabavnih politika, stalno unapređivanje kadrovskih politika.
Svime time želimo reći, da iako je dosada izostao javno dostupan dokument, u društvu Končar D&ST oduvijek se posvećivala velika i sustavno vođena pažnja ekonomskom prosperitetu poduzeća i njezinih dionika, dobrobiti šire društvene zajednice i učinku na okoliš.
U prilog svemu tome ide i ovogodišnja nominacija za Zlatnu kunu za društveno odgovorno poslovanje Hrvatske gospodarske komore. Biti svrstan među tri najbolje poduzeća podstrek je za daljnji još predaniji rad i posvećenost društveno odgovornim temama.
Za više informacija prolistajte naše Izvješće o DOP-u i održivosti.

Izvješće o društveno odgovornom poslovanju i održivosti 2020.