VANJA BURUL, NOVI PREDSJEDNIK UPRAVE KONČAR D&ST-A

31. ožujka 2021. bio je zadnji radni dan Ivana Klapana na mjestu predsjednika Uprave Končar Distributivnih i specijalnih transformatora. 41 godinu bavio se transformatorima, 30 godina bio je predsjednik Uprave Končar D&ST-a. Nije jednostavno opisati takvoga čovjeka i leadera, ali veliko nasljeđe koje ostaje iza njega prilično govori o tome kakav je bio i barem približno ga opisuje.

Naša zahvalnost za sve što je dao DIST-u i DIST-ovcima u proteklih 30 godina je neizmjerna, a jedino što mu možemo obećati je da ćemo nastaviti graditi i čuvati DIST.

1. travnja 2021. predsjednik Uprave postaje Vanja Burul, dosadašnji član Uprave i direktor Profitnog centra srednje energetskih transformatora. Novim članom Uprave postaje i Dominik Trstoglavec, dosadašnji tehnički direktor Profitnog centra distributivni transformatori. Ostali članovi Uprave ostaju nepromijenjeni: Martina Mikulić, Petar Vlaić, Petar Bobek.